<2022 G-Road 판로개척 프로그램> 초기창업자 모집 공고 > 공지사항

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

공지사항 HOME 공지사항 공지사항

 • 공지사항
 • SNS LINK
 • 공지사항

  <2022 G-Road 판로개척 프로그램> 초기창업자 모집 공고

  페이지 정보

  작성자 관리자 댓글 3건 조회 531회 작성일 22-06-28 09:17

  본문

  bc7652a688fce615041bafd88919c5be_1656375331_2561.png 

  <포스터>

  <2022 G-Road 판로개척 프로그램> 초기창업자 모집 공고

   

  군산대학교 창업지원단에서는 전라북도 초기창업자(설립일로부터 3년 이내)를 대상으로

  온라인 유통 플랫폼 입점 및 컨설팅 및 마케팅교육, 라이브커머스, 크라우드 펀딩 지원을 통한 성과창출로

  기업의 판매 활성화를 위한 기반 구축을 통해 지속성장 가능성을 제고하기 위해

  판로개척 프로그램> 을 다음과 같이 공고하오니 많은 관심과 지원 바랍니다.

   

  2022년 06월 24일

  군산대학교 창업지원단장
  *프로그램 세부 사항은 공고문 및 붙임파일을 확인하여 주시기 바랍니다*

  1. 2022년 G-ROAD 판로개척 프로그램 공고문
  2. 2022년 G-ROAD 판로개척 프로그램 참가 신청서

  첨부파일


  댓글목록

  임꾸꾸님의 댓글

  임꾸꾸 작성일

  <a href="http://studykids.joinrrr.co.kr/" rel=dofollow">채무통합대환대출</a>
  http://studykids.joinrrr.co.kr/ - 채무통합대환대출
  <a href="http://badasory.kr/" rel=dofollow">전자담배액상사이트</a>
  http://badasory.kr/ - 전자담배액상사이트
  <a href="http://mydubhe.com/" rel=dofollow">블로그마케팅</a>
  http://mydubhe.com/ - 블로그마케팅
  <a href="http://www.phone8low.com/" rel=dofollow">폰테크</a>
  http://www.phone8low.com/ - 폰테크
  <a href="http://www.getredux.com/" rel=dofollow">양주매입</a>
  http://www.getredux.com/ - 양주매입
  <a href="http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/" rel=dofollow">KT인터넷가입</a>
  <a href="http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/" rel=dofollow">인터넷가입현금지원</a>
  <a href="http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/" rel=dofollow">인터넷비교사이트</a>
  <a href="https://www.godchoice.co.kr/" rel=dofollow">인터넷비교사이트</a>
  <a href="https://www.godchoice.co.kr/" rel=dofollow">인터넷가입</a>
  <a href="https://www.godchoice.co.kr/" rel=dofollow">인터넷가입사은품많이주는곳</a>
  http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/ - KT인터넷가입
  http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/ - 인터넷가입현금지원
  http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/ - 인터넷비교사이트
  https://www.godchoice.co.kr/ - 인터넷비교사이트
  https://www.godchoice.co.kr/ - 인터넷가입
  https://www.godchoice.co.kr/ - 인터넷가입사은품많이주는곳
  <a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">해외축구중계</a>
  <a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">축구중계</a>
  <a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">스포츠중계</a>
  <a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">해외스포츠중계</a>
  <a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">해외축구중계</a>
  <a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">축구중계</a>
  <a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">스포츠중계</a>
  <a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">해외스포츠중계</a>
  https://twitter.com/SportsTv1001 - 해외축구중계
  https://twitter.com/SportsTv1001 - 축구중계
  https://twitter.com/SportsTv1001 - 스포츠중계
  https://twitter.com/SportsTv1001 - 해외스포츠중계
  https://twitter.com/jaw52k9 - 해외축구중계
  https://twitter.com/jaw52k9 - 축구중계
  https://twitter.com/jaw52k9 - 스포츠중계
  https://twitter.com/jaw52k9 - 해외스포츠중계
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품쇼핑몰</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품레플리카</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품레플리카쇼핑몰</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품편집샵</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품중고사이트</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">남자레플리카사이트</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">여자레플리카사이트</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">레플리카시계</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품레플리카</a>
  <a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">레플리카사이트</a>
  <a href="https://twitter.com/phoneholyland" rel=dofollow">레플리카가방</a>
  <a href="https://twitter.com/phoneholyland" rel=dofollow">명품레플리카사이트</a>
  <a href="https://pesto.kr/" rel=dofollow">페스토</a>
  <a href="https://pesto.kr/" rel=dofollow">pesto</a>
  <a href="https://blog.naver.com/narwhal6104/222001530387" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
  <a href="https://bizno.net/article/5712301460" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
  <a href="https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
  <a href="https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
  <a href="http://www.woodkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=70639" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
  https://pesto.kr/ - 페스토
  https://pesto.kr/ - pesto
  https://blog.naver.com/narwhal6104/222001530387 - 따뜻한분양소
  https://bizno.net/article/5712301460 - 따뜻한분양소
  https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366 - 따뜻한분양소
  https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366 - 따뜻한분양소
  http://www.woodkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=70639 - 따뜻한분양소

  krtmsdc님의 댓글

  krtmsdc 작성일

  baccarat online님의 댓글

  baccarat online 작성일

  Hello ! I am the one who writes posts on these topics I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?
  http://google.com.np/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Ftotosafe.com